RJABINKIN Wiktor     SOV

 Skip Navigation Links
International Results
International Rankings
Polish Results
Polish Rankings

DatePlaceNationRankjump 1jump 2jump 3jump 4PointsNationalityCategoryComments
1963.02.03Vysoke nad JizerouTCH87876,5  217SOVTuBo 
1963.01.30Banska BystricaTCH1389,588  195,8SOVTuBo 
1963.01.06KavgolovoSOV1563,566,566 205,3SOVMiKS 
1962.01.21WislaPOL1765,56970 197,3SOVPuB 
1962.01.19WislaPOL1568,57066 206,7SOVPuB 
1960.02.14Vysoke nad JizerouTCH7    616,5SOVMiKSRazem
1960.02.14Vysoke nad JizerouTCH380,578  219,5SOVMiKS 
1960.02.07HarrachovTCH96665,5  203SOVMiKS 
1959.01.18KavgolovoSOV2661,559,5  193,5SOVMiKS