KOBOZOW Ibrachim     SOV

 Skip Navigation Links
International Results
International Rankings
Polish Results
Polish Rankings

DatePlaceNationRankjump 1jump 2jump 3jump 4PointsNationalityCategoryComments
1986.02.02WislaPOL3473,578  154,9SOVPuB 
1986.01.31SzczyrkPOL4368,563  143,6SOVPuB